Transportverantwoordelijkheid Ongeacht de bestemming van de apparatuur en de verkoopvoorwaarden wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij ontvangst van de apparatuur door de vervoerder uit onze depots of leverancier. Het materiaal is enkel verzekerd op uitdrukkelijke instructie en verzekerd op kosten van de Klant. Het is de taak van de Klant om alle controles uit te voeren in aanwezigheid van de chauffeur, om alle reserveringen te maken op de afleverbon van de vervoerder bij aankomst van het materiaal en om dit, indien nodig, binnen de 48 uur uit te voeren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging Voor elk verhaal tegen de vervoerder wijzen wij alle verantwoordelijkheid af. Verzendtijden De levertijd aangegeven in onze aanbiedingen, op papier of per e-mail, wordt ter indicatie gegeven en wordt meestal gerespecteerd. Deze loopt vanaf de (werk)dag +1 van ontvangst van het orderbedrag. Een vertraging kan de annulering van de bestelling niet rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot schadevergoeding of boetes van welke aard dan ook, behalve in het geval van uitdrukkelijke clausules aanvaard en bevestigd door Introtec. Onze verzendtijden zijn aangegeven voor landen die deel uitmaken van de gemeenschappelijke markt (EU), verzendtijden voor eilanden die deel uitmaken van (EU) moeten bij het bestellen worden gecontroleerd. Klachten en retourneren van apparatuur Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is absoluut noodzakelijk. Het verzoek moet uiterlijk veertien kalenderdagen na de levering worden ingediend via ons herroepingsformulier of per aangetekende post. Het betreffende materiaal moet standaard zijn, er moet naar verwezen worden op onze online site en het moet van kracht zijn op de datum van teruggave. Bepaalde producten die het onderwerp zijn van specifieke informatie op onze online site kunnen echter niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald, afhankelijk van hun aard en wijze van transport. De kosten voor het retourtransport blijven de verantwoordelijkheid van de Klant. De geretourneerde apparatuur moet in perfecte staat zijn, ongebruikt, met alle accessoires en documentatie en in de originele, ongewijzigde verpakking (of in een andere schone verpakking die de integriteit van het product tijdens transport garandeert). Onvoldoende verpakking kan tot gevolg hebben dat onze receptiedienst de goederen weigert in ontvangst te nemen. Bovendien dient deze vergezeld te gaan van een door Introtec afgegeven retourbon. Na ontvangst en aanvaarding van het geretourneerde materiaal stelt Introtec een terugbetaling vast met gebruikmaking van hetzelfde middel dat de klant zal gebruiken. Bestellingen van materialen die niet op onze online site staan, kunnen om welke reden dan ook niet worden geannuleerd zodra de bestelling in behandeling is.